Present Simple

Opis czasu teraźniejszego – Present Simple

Twierdzenie

 • I work
 • You work
 • He works
 • She works
 • It works
 • We work
 • You work
 • They work

Przeczenie:

 • I do not work
 • You do not work
 • He does not work
 • She does not work
 • It does not work
 • You do not work
 • We do not work
 • They do not work

Pytanie:

 • Do I work ?
 • Do you work ?
 • Does he work ?
 • Does she work ?
 • Does it work ?
 • Do we work ?
 • Do you work ?
 • Do they work ?

Formy skrócone:
do not = don’t / does not = doesn’t

S w trzeciej osobie (he, she, it):

to work ==> works
to play ==> plays

Wyjątki:
Czasowniki angielskie kończące się na O, SS, X, CH, SH : + ES
to go ==> goes
to kiss ==> kisses
Czasowniki angielskie kończące się na Y, poprzedzone samogłoską: Y zamienia się na IES
to cry ==> cries
to fly ==> flies

Język angielski

Nauka języka angielskiego

Język angielski jest najpopularniejszym językiem na świecie. Jest językiem urzędowym Wielkiej Brytanii oraz Australi ale używany jest w wielu innych krajach. Język angielski jest wielce zróżnicowany geograficznie. Dialekty różnią się nie tylko fonetyką, ale również słownictwem i do pewnego stopnia gramatyką. Wystarczy porównać angielski stosowany w Wielkiej Brytanii i USA (artykuł na ten temat będzie zamieszczony za kilka dni).

Na naszym blogu będziemy publikować materiały w 3 kategoriach: gramatyka języka angielskiego, nauka języka angielskiego oraz słownictwo angielskie. Myślę, iż nie trzeba ich zbytnio wyjaśniać.

Zapraszam do pierwszego wpisu na temat czasu teraźniejszego – Present Simple